Pomohli nám v školskom roku 2014/2015.

 


ĎAKUJEME

 

POĎAKOVANIE ZA REKONŠTRUKCIU PODLAHY V SPÁLNIČKE V MATERSKEJ ŠKOLE.

Riaditeľka a celý kolektív MŠ ďakuje Obecnému úradu- Nezbudská Lúčka a pánovi starostovi Mgr. Eduardovi Samcovi za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu na rekonštrukciu podlahy  v spálničke pre deti v našej materskej škole.

Ďakujeme pánovi Zdenkovi Vojvodovi, pánovi Jankovi Pivkovi, pánovi Borisovi Šutkovi a pánovi Martinovi Mihálikovi za položenie plávajúcej podlahy do spálničky, čomu predchádzali stavebné práce v tejto miestnosti, ktoré sa museli pripraviť pred samotným pokladaním podlahy. Jednalo sa o vyberanie starej podlahy, zateplenie a nový poter, až po uloženie novej podlahy. Všetky tieto práce vykonávali bez nároku na honorár , za čo im patrí obrovské ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme aj za poskytnutie časti finančných prostriedkov na zakúpenie drevotrieskových platní na stenu do spálničky, ktoré sa umiestnia po celom obvode miestnosti. Sumou 10 eur prispela:

  - rodina Zdenka Vojvodu, rodina Janka Pivka, rodina Borisa Šutka, pani Ingrid Tarabová.

Celkové náklady na drevotrieskové platne sú 110 eur, po odpočítaní príspevku od darcov sa zbytkových  70 eur vyúčtuje zo zákonného poplaku, ktorý sa vyberá od rodičov. Každému, kto pomohol našej MŠ patrí obrovské ďakujem . Každá pomoc pomáha našej MŠ pomalými krôčkami dostávať sa na lepšiu a kvalitnejšiu úroveň.                                                                                                                                                                                                                                       Kolektív MŠ


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 3
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
+421 944 620 834


Po - Pia: 7:00 - 16:00.