Oznam o zvýšení zákonného poplatku v MŠ

05.11.2019 19:17

                    OZNAM

 

V súlade s VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, schváleným Obecným zastupiteľstvom obce Nezbudská Lúčka dňa 17.10.2019 uznesením č. 77/2019 sa

 

od decembra 2019 zvyšuje mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 12 €/mesiac/dieťa.

 

 

 

  

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
+421 944 620 834


Po - Pia: 7:00 - 16:00.