Novinky

Výlet na pamätník francúzskych partizánov

13.05.2021 07:28
Výlet na pamätník francúzskych partizánov     V utorok 11. 5. 2021 pôjdeme s detičkami na výlet na pamätník francúzskych partizánov do Strečna. Poprosíme detičky vhodne obliecť...

—————

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

03.05.2021 13:30
  OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a...

—————

OZNAM - MŠ ZATVORENÁ

10.03.2021 12:36
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Obec Nezbudská Lúčka - bude Materská škola v čase od 11.03.2021, t. j. štvrtok do odvolania ZATVORENÁ. 

—————

Darujte 2% dane pre našu Materskú školu prostredníctvom O.Z. Nezbud

25.02.2021 08:42
Milí rodičia a priatelia školy, touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho...

—————

OZNAM - Materská škola zatvorená

15.02.2021 15:24
Oznam Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  nariadil účastníkovi konania...

—————

Otvorená prevádzka MŠ od 8. 2. 2021

07.02.2021 17:45
Riaditeľka MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že od pondelka 8. 2. 2021 sa opäť otvorí MŠ. Poprosíme rodičov, aby sa v záujme ochrany zdravia zamestanancov MŠ a detí zdržiavali v priestoroch MŠ len na...

—————


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
0910 627 003


Po - Pia: 7:00 - 16:00.