Informácie pre rodičov

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

(výňatok z prevádzkového poriadku, celý text si môžete stiahnuť tu.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

 

Dieťa privádza do materskej školy spravidla do 08:00 hod. a prevezme ho spravidla po 15:00 hod.

 

Denný poriadok nájdete tu.

 

Spôsob dochádzky dieťaťa do MŠ si  dohodne rodič s riaditeľkou MŠ.  V prípade príchodu dieťaťa do materskej školy v priebehu dňa dohodne rodič dochádzku tak, aby nenarušil (neobmedzil) priebeh činností ostatných detí.Zo stravy si rodičia deti odhlasujú v školskej jedálni v Krasňanoch u vedúcej školskej jedálne pani Stráskej. 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti počas ich neprítomnosti v MŠ zo stravy najneskôr do 7.30hod. u vedúcej školskej jedálne pani Stráskej na tel. čísle: 041/ 5692 167.

 

Čo má dieťa vedieť pri vstupe do MŠ a čo je potrebné priniesť do MŠ

 

PRINIESŤ

- pyžamo

- prezúvky s uzavretou pätou (nie na zaväzovanie)

- náhradné oblečenie

- zubnú pastu

- zubnú kefku

 

VEDIEŤ

- ovládanie hygienických návykov (plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie), súčasťou toho je, aby dieťa  vedelo oznámiť, že potrebuje použiť toaletu

- zvládnutá lokomócia - chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh

- snaha samostatne jesť lyžicou a piť

- používať vreckovku

Pozn: Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom

 

ODPORÚČANIA

Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácií dieťaťa v novom prostredí:

- pol roka pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov. Spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín.

- proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny, vychádzajúc z našich skúsenosti, uľahčuje krátke, ranné lúčenie

- prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy

- rozhovory s učiteľkou viesť hlavne v období privykania si na škôlku v popoludňajších hodinách - vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa.

 

A NA ZÁVER

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí MŠ veľmi dobre, ťažšie je to z adaptáciou rodičov...Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami.

 

VEĽA ŠŤASTIA !!!